معرفی کمیسیون های تخصصی: معرفی کمیسیون های تخصصی:

کمیسیون عمران، شهرسازی و امور زیربنایی:

رئیس: مهدی عبدالرزاقی

نایب رئیس:سعید دقیقی

دبیر: مهدیه سادات قافله باشی

عضو:حکمت اله داودی

 

کمیسیون سلامت وخدمات شهری:

رئیس: زهرا یوسفی

نائب رئیس: مهدیه سادات قافله باشی

دبیر: مهدی عبدالرزاقی

 

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی:

رئیس: مهدیه سادات قافله باشی

نائب رئیس: سعید دقیقی

دبیر: زهرا یوسفی

 

کمیسیون املاک و مستغلات:

رئیس: سعید دقیقی

نائب رئیس: مهدی عبدالرزاقی

دبیر:مهدیه سادات قافله باشی

 

کمیسیون حقوقی ، بازرسی و نظارت:

رئیس: حکمت اله داودی

نائب رئیس: مهدیه سادات قافله باشی

دبیر: احد چگینی

 

کمیته بانوان و امور خانواده:

رئیس: سیده منیره قوامی

نائب رئیس: مهدیه سادات قافله باشی

دبیر: ندارد