نرم افزار همراه جستجو  و باريابي به حرم شهدا ، در راستاي توسعه خدمات الکترونيک و شهروند الکترونيک وهدف جلب رضايتمندي خانواده‌هاي معظم شهدا و عموم مردم در راستاي ارايه‌ي خدمات الکترونيک راه اندازي گرديد.

شهروندان مي توانند با مراجعه به پرتال شهرداري قزوين به آدرس http://qazvin.ir ويا پرتال پايگاه اطلاع رساني خط سرخ به آدرسhttp://www.khatesorkh.ir/  نرم افزار همراه جستجوي شهدا را بارگيري و روي گوشي همراه خود نصب نمايند و سپس با وارد کردن نام و نام خانوادگي و بازه تاريخي مورد نظر عمليات جستجو را انجام دهند.شايان ذکر است که جهت استفاده از نرم افزار بايد اينترنت گوشي همراه برقرار باشد.

 

دريافت نرم افزار همراه جستجوي شهدا و والدين شهدا نسخه اندرويد:

        دريافت مستقيم از سايت شهرداري