یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

جهانگیری خبر داد

تثبیت نیوجرسی ورودی شهرک ولایت آغازشد

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته پروژه تثبیت نیوجرسی در ورودی شهرک ولایت آغازشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: از نیوجرسی ها در ایجاد تغییر در دسترسی های موجود در معابر و یا ایجاد دسترسی های جدید استفاده می شود.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پروژه های حوزه حمل و نقل و ترافیک مستلزم صرف هزینه های زیادی است، در مواردی که ایجاد تغییر در دسترسی ها به صورت موقت باشد از نیوجرسی ها استفاده می شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: با توجه به این امر و نیازسنجی های صورت گرفته پروژه تثبیت نیوجرسی در ورودی شهرک ولایت در دستورکار سازمان قرار گرفته است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: در صورتی که پس از تثبیت نیوجرسی و بررسی وضعیت جدید ایجاد شده با اجرای این پروژه تصمیم بر تثبیت دایمی تغییرات ایجاد شده باشد، نیوجرسی ها برداشته شده و نسبت به جدول گذاری در این محدوده ها اقدام می شود.
پایان پیام

تصاویر مرتبط