دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

838 متر ترمیم ترانشه معابر در منطقه دو شهرداری قزوین انجام شد

سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین گفت: اردیبهشت ماه امسال در این منطقه 838 متر ترمیم ترانشه معابر انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی با اشاره به مهم ترین اقدامات این منطقه در اردیبهشت ماه امسال اظهار کرد: منطقه 2 شهرداری قزوین در اردیبهشت ماه امسال اقدامات متعددی را در زمینه لکه گیری، ترمیم ترانشه معابر، پیاده روسازی، آسفالت و کفپوش، ترمیم یا نصب جداول، دریچه، پل فلزی، دال بتنی و غیره انجام داده است.


وی افزود: بسیاری از این اقدامات با توجه به درخواست های مردم این منطقه، نظارت هایی که به صورت مستمر توسط کارشناسان اتفاق می افتد و لزوم زیباسازی فضای این منطقه انجام شده است.


سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس همین سیاست ها فروردین ماه امسال در این منطقه 838 متر ترمیم ترانشه معابر انجام شده است.

وی گفت: موضوع تخریب آسفالت که پس از حفاری دستگاه های خدمات رسان برای انجام خدمات اتفاق می افتد یکی از موضوعاتی است که شهروندان با آن روبرو هستند و به همین دلیل این منطقه سعی می کند این عملیات ها را در مدت کوتاهی انجام دهد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط