مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

عنوان
مصوبه- افتتاح حساب به نام شهرداری در صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید 99/12/12-مصوبه 242
مصوبه- تمدید قرارداد اجاره بهای ساختمان معاونت معماری و شهرسازی 99/12/12-مصوبه 241
مصوبه - توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 99/12/12-مصوبه 240
مصوبه- استمهال تسهیلات دریافتی به نام پیمانکاران ، سازمانهای شهرداری و سازمانهای همیاری شهرداری های استان قزوین 99/12/12-مصوبه 239
مصوبه- بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه 99/12/5-مصوبه 235
مصوبه - ابطال مصوبه تسهیلات تشویقی احیا و ساماندهی گاراژها و همچنین ابطال مصوبه تسهیلات تشویقی رونق ساخت و ساز 99/12/5-مصوبه 234
مصوبه- توافق شهرداری با اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین 99/12/5-مصوبه 233
مصوبه- تفویض اختیار نظارت و بهره برداری از جایگاههای cng به سازمان تاکسیرانی 99/12/5-مصوبه 232
مصوبه-تعرفه توقف در معابر دارای کارت پارک 99/12/5-مصوبه 231
مصوبه- تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری قزوین99/12/5-مصوبه 230