یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

فصیحی رامندی:

ضرورت انسجام در حوزه فرهنگي و هنري

بهترین شیوه انسجام فرهنگی، سوق دادن بيش از پيش سلایق فرهنگی در راستای سیاست ها و اهداف نظام جمهوري اسلامي است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ فرج اله فصیحی رامندی، عضو پارلمان محلی قزوین در نشست مشترک رییس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، تاکید کرد: باید کارها در حوزه فرهنگ و هنر یکپارچه و منسجم شود؛ زیرا حوزه فرهنگ و هنر بسیار وسیع است.

فصیحی رامندي همچنین، انجام کارهای ماندگار و زیرساختی را از ضرورت های حوزه فرهنگ خواند

/پیان پیام/

تصاویر مرتبط